Svalbard-vinter-07-163

Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn.
Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere.
Nord er best, vinterens flammehimmel, sommernattens solmirakel. Gå mot vinden. Klyv berg.
Se mot nord. Oftere.

«Nord»
Rolf Jakob
sen


Aarskog Media drives av frilansjournalist Karine Nigar Aarskog, som holder til i Tromsø og har spesialkompetanse på Arktis etter å ha bodd mange år på Svalbard. Jeg utfører:

  • • Små og store nyhets- og featurereportasjer
  • • Tekster og skriveoppdrag
  • • Enkle fotooppdrag
  • • Radioreportasjer
  • • Diverse journalistoppdrag på forespørsel, også innen fjernsyn
Karine4