Feltarbeid på 79 grader nord

I over en uke har jeg vært med Norsk Polarinstitutt (NP) og forskningsbåten Lance på forskningstokt i Svalbards farvann. Prosjektet heter COPOL, som står for Contaminents in the polar regions, og har som mål å studere miljøgifter i marine næringskjeder og hvilken effekt klimaendringer kan ha. Om bord på Lance var forskere fra en rekke institusjoner, deriblant NP, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Akvaplan niva, Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) og NTNU i Trondheim. Forskerne samlet inn prøver som siden skal analyseres for miljøgifter, og for å bruke tiden mest mulig effektivt jobbet de døgnet rundt, på skift. De første døgnene holdt vi oss i og utenfor Kongsfjorden ved Ny-Ålesund på vestsiden av Spitsbergen, før Lance dro lenger nord, til Liefdefjorden ved Woodfjorden.

Selv fikk jeg gleden av å hjelpe til, med å sortere arter, filtrere vannprøver, samle inn plankton i store garn og fiske med line. På kroken fikk vi lite fisk, men desto flere sjøstjerner, og det var en stolt fisker som kunne dra inn en sværing fra havets bunn.

COPOL-tokt
En stor sjøstjerne på kroken! Fiskingen foregikk med line, som ble satt om kvelden og dratt inn dagen etter fra en Polarcirkel-båt. (Foto: Ida Beate Øverjord)